Trójpłaszczyznowa, manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych oparta jest na funkcjonalnym rozwoju kończyn dolnych w pierwszym roku życia dziecka.

Metoda polega na dogłębnym diagnozowaniu i ocenie obecnego stanu rozwoju motorycznego niemowlęcia i małego dziecka.

Stosowane są specjalne chwyty diagnostyczne, dzięki którym można wprowadzić terapię adekwatną do aktualnego stanu rozwoju kończyn dolnych i stóp.

Terapia polega na opracowaniu stóp i kończyn dolnych poprzez wprowadzenie elementów terapii manualnej.

Po przeprowadzeniu terapii jej efekty utrwala się poprzez zastosowanie właściwie dobranego sposobu bandażowania stóp,elastycznym niekrepującym ruchów bandażem. 

Najistotniejszym elementem terapii jest możliwość, a zarazem konieczność prowadzenia jej w domu, codziennie przez rodziców/ opiekunów dziecka.

Instruktarz do jej przeprowadzenia rodzic/ opiekun dziecka otrzymuje podczas spotkania z fizjoterapeutą.

Wskazania do trójpłaszczyznowej manualnej terapii wad stóp:

– stopa płasko-koślawa

– stopa końsko-szpotawa

– stopa przywiedzeniowa (sierpowata)

– stopa piętowa

– ograniczenia ruchomości stawów biodrowych

Artykuł napisała: Lucyna Mrochen